Επιπρόσθετα Μέτρα Υπουργείου Άμυνας για αντιμετώπιση του Κορωνοΐού

Το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά ως ένας από τους ζωτικούς οργανισμούς του τόπου, προσαρμόζεται στα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έχει αποφασίσει τα ακόλουθα:

  – Στελέχη και εθνοφρουροί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν στο σπίτι τους.

  – Όλο το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς θα εναλλάσσεται ώστε να παρευρίσκεται η απαραίτητη Δύναμη για κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και ασφάλειας. Οι επηρεαζόμενοι θα ενημερώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από τις προϊστάμενες Διοικήσεις.

  – Έγιναν οι απαιτούμενες διευθετήσεις για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας και του ΓΕΕΦ, όπου υπάρχει η δυνατότητα να εργάζεται από το σπίτι, δεδομένου ότι η εργασία δεν αφορά διαβαθμισμένες πληροφορίες.

 – Η μεταφορά προσωπικού από και προς τις μονάδες θα γίνεται στο 50% της χωρητικότητάς των λεωφορείων.

  – Παρατείνεται η αναβολή στις παρουσιάσεις των εφέδρων και εθνοφυλάκων μέχρι 30 Απριλίου. Αναλόγως των εξελίξεων θα υπάρξει ενημέρωση για τις παρουσιάσεις που είναι προγραμματισμένες μετά τις 30 Απριλίου.

  – Αναστέλλεται η υποχρεωτική επανακατάταξη στην Εθνική Φρουρά των στρατευσίμων που τελούν σε αναβολή για λόγους υγείας, μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020. Για την στρατολογική τακτοποίηση των συγκεκριμένων στρατευσίμων θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

  – Η διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΦ έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης στο οποίο καθορίζονται όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση που εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός στρατιωτικής μονάδας.

  – Σε όλους τους στρατιωτικούς χώρους εφαρμόζονται αυστηρά  όλα τα μέτρα υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

  – Προτρέπεται το κοινό όπως προσέρχεται στα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία για εξυπηρέτηση μόνο στις απολύτως επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Το Υπουργείο Άμυνας απευθύνει έκκληση σε όλο το προσωπικό να επιδεικνύει υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας. Η αυστηρή πειθαρχία με όλα τα μέτρα που ανακοινώνονται είναι επιβεβλημένη για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κρίσης που βιώνουμε.